Vi vil med dette minne om årsmøte i Vestoppland Dølahestlag på Norsk Hestesenter Starum

mandag 16 januar kl 19.00.

Innkalling er sendt ut i posten midt i desember til alle medlemmer som sto på oppdatert medlemsliste.

img_0106