Hvis du ønsker å følge arbeidet til Landslaget for Dølahest kan du lese møteprotokollene her.