• IMG_0442.JPG
  • received_630631250694329.jpeg

Salmonellautbruddet som ble oppdaget ved at et føll oppstallet på NMBU Veterinærhøyskolen testet positivt for bakterien Salmonella Typhimurium, fortsetter å utvikle seg.

Ifølge mattilsynet er smittesituasjonen akkurat nå uavklart, og utbredelsen av salmonellautbruddet er ikke fullstendig kartlagt. Smittekilden er heller ikke funnet. Inntil videre anbefales det å unngå unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller. Vurder om aktiviteter som innebærer kontakt mellom hester er absolutt nødvendig, eller om det kan utsettes til smittesituasjonen er avklart og det foreligger full oversikt over utbruddet. Det samme gjelder også unødvendig persontrafikk mellom staller.

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. Salmonella er sjeldent hos norske husdyr og i norsk mat, men den finnes i naturen i Norge, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin. Etter som vi har svært liten forekomst av salmonella hos norske husdyr og hos mennesker i Norge, er det viktig å begrense smitteutbredelsen. Man er spesielt bekymret for at bakterien skal spre seg til matproduserende dyr.

Symptomene hos dyr er vanligvis tarminfeksjon med diaré, men dyr trenger ikke få symptomer. Salmonella hos hest smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil variere med blant annet mengden bakterier. Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré, og noen får komplikasjoner med blodforgiftninger og senere immunologisk betingede leddbetennelser. I noen tilfeller oppstår symptomer etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

Folkehelseinstituttet råder alle som er i kontakt med dyr til å være nøye med håndhygiene. - Smitte med Salmonella fra dyr til mennesker kan bare skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen blant annet når man spiser. Derfor er håndvask et viktig hygieneråd for å forebygge smitte, sier seniorforsker Umaer Naseer.

Mattilsynet påpeker at stevner, utstillinger, fellesbeiter og andre arrangement der det deltar hester fra mange staller, innebærer en mulighet for at en av hestene som deltar, er smittet. Denne hesten kan i så fall smitte andre. Du som hesteeier må derfor vurdere hvor viktig det er for deg å delta, og tenke igjennom hvordan smitterisikoen kan reduseres.

For eventuelle spørsmål eller mistanke om smitte, ta kontakt med mattilsynet.

·         Kilder:
https://www.ntbinfo.no/pressemelding/utbrudd-av-salmonella-typhimurium-oker-i-omfang?publisherId=10773547&releaseId=17420791 (Mattilsynet. 21.06.2018)

·        https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/salmonellainfeksjoner/Pagaende_utbrudd_av_salmonella_hos_hest/informasjon_til_hesteeiere_om_salmonellautbruddet.31251 (Mattilsynet. 21.06.2018)

 

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021