• IMG_0442.JPG
  • received_630631250694329.jpeg

Ved utgivelsen av det siste medlemsbladet, ble det oppdaget en feil i trykken hvor lederen hadde kommet to steder, mens nestlederens spalte hadde falt helt ut. Beklageligvis ble ikke dette oppdaget i korrekturen, men her kan du lese nestlederens orientering: 

 

 

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021