• 164392_10150116562807025_732231_n.jpg
  • 26913944_2113303332222874_490148668_n.jpg
  • cathrine-haverstad_2.jpg
  • IMG_0442.JPG
  • tmmerkjring.jpg
  • tmmerkjring_red.jpg

Ved utgivelsen av det siste medlemsbladet, ble det oppdaget en feil i trykken hvor lederen hadde kommet to steder, mens nestlederens spalte hadde falt helt ut. Beklageligvis ble ikke dette oppdaget i korrekturen, men her kan du lese nestlederens orientering: 

 

 

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021