Ved utgivelsen av det siste medlemsbladet, ble det oppdaget en feil i trykken hvor lederen hadde kommet to steder, mens nestlederens spalte hadde falt helt ut. Beklageligvis ble ikke dette oppdaget i korrekturen, men her kan du lese nestlederens orientering: