Utvidet bruksprøve 2021 blir større enn noen gang da hingster kåret i 2019 og 2020 skal samles samtidig. Nasjonalt senter for Dølahest ( Norsk Hestesenter) planlegger derfor en temadag 14/11 som omfatter nettopp dette. Det vil bli temaer som trening og foring til utvidet bruksprøve i tillegg til selve gjennomføringen. 

Mer info om dette kommer fortløpende, men vi håper hingsteeiere/utstillere (og alle andre interesserte) holder av datoen!