Hoppelinjeprosjektet 2019

 

I årets hoppelinjeprosjekt er det foreløpig 18 hopper hvor eier er blitt kontaktet og sagt ja til å være med i prosjektet. Til sammen vil det være 20 hopper som i år får tilbud om å bli med i prosjektet. Avlsutvalget arbeider for å få på plass de to siste hoppene.

 

Kravene som ble satt til hoppene i prosjektet var at hoppa ikke kan være mor til kåret hingst, ha mer enn to registrerte hoppeavkom, eller ha vært bedekt uten å ha blitt drektig to år på rad.

 

I år var det 41 hopper som ble meldt til prosjektet. I tillegg til disse har avlsutvalget sett på hopper som har et gunstig slektskap til dølahestpopulasjonen.

 

I utvelgelsen av hopper har det blitt lagt vekt på at hoppene skal være etter ulike fedre og morfedre, med fokus på fargevariasjon og ha god geografisk spredning. Det har blitt lagt vekt på sjeldne morlinjer som det er gunstig å få med videre. I tillegg er noen hopper med nordsvensk innslag tatt med for å videreføre den genetiske variasjonen disse representerer. For å avle rasetypiske hester under disse hoppene bør de føres til hingster fra typesterke linjer. 

Følgende hopper er så langt valgt ut til prosjektet

Amla Stjerna  f. 2011 e. Mostjernar

Sogne Goda f.2006 e. Myromsli Svensken

Oppistun Rosa f. 2015 e. Hexeberg Blæsen

Brustad Raui f. 2011 e. Vårdølen

Ustuzally f. 2012 e. Zultan

Skjævestad Ronja f. 2004 e. Tangvar

Lykke f. 2008 e. Vollaug Sølve

Herborg f. 2003 e. Stjernesvarten

Veslelill f. 2005 e. Vetle Rauen

Mørkves Dokka f. 2009 e. Smedsmo Knekten

Hansine f. 2009 e. Nordby Bonus

Kvams Maja f. 2006 e. Myromsli Svensken

Olga Sofie f. 2002 e. Jonsvarten

Elstad Blåtroja f. 2012 e. Heirums Blåtind

Skrims Marit f. 2009 e. Mostjernar

Norlin f. 2006 e. Liagutten

Vårmøy f. 2003 e. Vårdølen

 

 

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021