Info og markedsføringsutvalget jobber med flere forskjellige ting dette året. Noe nytt blir nyere, noe gammelt blir endret og noe har vi aldri prøvd på før.

 

Hjemmesiden: I løpet av vinter/vår 2021 bytter vi plattform til wordpress og gjør om layouten på hjemmesiden til noe som samsvarer med mer moderne tid. Vi gjør også om lokallagbiten slik at det kun vil stå kontaktinfo til de forskjellige lagene. Det vil om kort til bli publisert en utlysning etter en webredaktør som skal få ansvaret for å holde siden oppdatert med møteprotokoller, gjeldende vedtekter, avlsplan og statutter i tillegg til nyttig informasjon fra fagutvalg, andre medlemmer. Dette blir kontaktpersonen til lokallagene når det gjelder publisering av stoff.

 

Medlemsbladet: Det blir gjort endringer i utgivelsene i medlemsbladet i 2021. Pga covidsituasjonen sliter vi litt med å fylle det opp både på grunn av manglende arrangement i LD og eksternt. Derfor vil første utgivelse bli hingstekatalogen medio Mai og siste ett oppsamlingsblad av høydepunkter i 2021 og utstillingsspesial før jul. Vi satser mer på publisering på nett som en kompensasjon for manglende blad. Vi kommer til å fortsette med samme utgivelser i årene som kommer for å kunne satse mer på hjemmeside og «ferske» nyheter.

 

Webinar: Første Webinar blir 25 Mars 2021 og vil ha foring av Dølahest som tema med Idun Rosenfeld fra FK i spissen. Følg med på hjemmeside/FB for mer informasjon fortløpende.

 

Youtubekanal: LD oppretter en youtubekanal for å kunne markedsføre rasen digitalt. Her vil vi ha med hele spekteret av hva denne flotte rasen kan brukes til i tillegg til presentasjon av organsisasjonen. Første video er under produksjon og vil bli publisert på hjemmeside/FB når den er ferdig.

 

 

Mvh

Info og markedsføringsutvalget i Landslaget for Dølahest

Katharina Sørensen (leder og utvalgsmedlem)

Karoline Fet (nestleder og utvalgsmedlem)

Tone K. Aalborg (utvalgsmedlem)

Olav Kjerland (vara)

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021