Styret i Landslaget for Dølahest har gjort noen små justeringer i avlsplanen. Nyeste versjon ligger nå på hjemmesiden og det er denne som gjeldende for hele sesongen i 2021. Du finner den under Avl->Avlsplan for dølahest. 

Endringene er synlig markert med gul skravering. 

Eventuelt kan du trykke HER!

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021