Årsmøte i Sogndal Hestealslag fredag 11. mars kl 20.00 i lokala til Hofslundsengen Trafikkskule. Vanlege årsmøtesaker, enkel servering. Nye og gamle medlemmar velkomne! :)

Kjære medlem, 

 

Årsmøtet for 2019 vil bli avholdt 25/2-19, så sett av datoen!

Vi minner om at fristen for å sende inn saker er 21/1.

Sakspapirer og nærmere detaljer om tid og sted vil komme når tiden nærmer seg. 

Vi håper å se deg! 

Mvh styret. 

 

Saker sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Innkalling til årsmøte i SOGNDAL HESTEALSLAG ÅR 2014
i lokalet til Hofslundsengen Trafikkskule. Fredag 13. mars 2015 kl 20:00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av ordstyrar og sekretær 3. Val av to til å skriva under møteboka 4. Godkjenning av årsmelding for 2014 5. Godkjenning av rekneskap for 2014 6. Hingst / Hingstenemnd 2015 7. Fastsetjing av springpeng for 2015 8. Utstilling 2015 9. Aktivitetar/terminliste - NM brukshest og skogshest 2016 10. Godtgjersle til styresmedlemene 11. Val av nytt styre 12. Val av årsmøteutsendingar 13. Årleg leige på anlegget på Kaupanger og ansvarsforhold på brakka. 14. Ymse orienteringar Det vert ei enkel servering på årsmøtet. Styret ynskjer alle medlemmar velkomne til årsmøtet!
Dato / tid: 30.januar, kl. 19.00 Sted: Felleskjøpets kantine, Sunndalsøra   SAKLISTE:
 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Valg av møteleder og referent
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Støtte til utsendinger til landsmøtet
 • Innkomne saker
 • Valg
  Det vil bli enkel bevertning   Innkomne saker må være styret i hende innen 20. januar. Sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ÅRSMØTE PÅ SØGNE VGS 28.02.2013, VEST-AGDER DØLAHESTLAG(VAD).

14 medlemmer møtte  1. Godkjenning av inkalling. Ingen anmerkninger. 2. To til å signere møteboka. Kenneth Bjørkestøl og Eli Fossdal. Godkjent. 3. Årsmelding: Kenneth Bjørkestøl, Henrik Smith og Aina Berge på årsmøte i LD. Tynning i mai med godt frammøte.    Godkjent 4. Regnskap: Neste gang skal laget ha kiosksalget under arrangement, siden vi tar utgiftene. Bestemme  på forhånd hvor mye som skal brukes på annonsering. Godkjent. 5. Disponering av lagets midler:
 •  Bedekning av hopper kr 750,-. Sløyfehopper, 2 år: kr 500,-, hopper stilt i kvalitet:kr  1000,-, sløyfehingster: kr 1000,-.
 •  Laget kjøper 10 dekken fra Skoies med lagets logo for utdeling til medlemmer som skal på utstilling\ stevne e.l.
 •  Sjekke mulighet for annonsering via Sørlandssendinga(radio).
6.  Aktiviteter i laget i 2013:
 •    Skogdag; Steinsvann, Birkeland lørdag 25.mai. Demonstrasjon av bruk av kløvsal. Arrangementet blir annonsert i FVN, sideblikk Agderposten, Sørlandssendinga? Kan være i samarbeid med Foreningen arbeidshesten. Man kan ta med egen hest å få hjelp hvis man trenger det. Utstyr kan lånes.
 •      Slåttedag; Vrå, Holum , hos Jon Arnfinn og Arnhild Jacobsen i juni\ juli. Musikk og kafedrift? Sosialt på kvelden?
 •  Dressurtrening på Åros ridesenter i Søgne en helg i måneden, ved Kjetil Skalleberg. Alle typer hester og nivåer er velkomne! Kontakt Benedicte Ajer (41671391)for påmelding.
 •  Dagstur i samarbeid med Lillesand og Birkenes Travklubb.
 • Pløyedag på Søgne vgs, ta med hesten og prøv selv. Det er hjelp fra erfarne pløyefolk å få. Tid: august\ september.
 •  Skogdag i desember\ januar: Mandal
 • Kanefart til Pan Hotell, Åmli. Mulighet for overnatting for både hester og folk. Sosialt på kvelden.
7. Valg: a)    Ett styremedlem for tre år: Veronica Bryggeså. b)    To varamedlemmer for ett år: Anja Christensen og Kristine D. Johansen. c)     Leder for ett år: Aina Berge. d)    Kontaktperson, identitetsprosessen: Aina Berge. e)    Revisor for ett år: Terje Gundersen. f)      Utsendinger til årsmøte i LFD, Stav 19\4-13: Kristine D. Johansen, Veronica Bryggeså og Aina Berge. 8. Eventuelt:
 •   Styret økes fra 3 til 5? Ønskelig, men må tas opp på årsmøte i 2014 før valget.
 • Nettside: Kristine D. Johansen oppdaterer og får hovedansvaret for siden.
 • Fra LFD: Stein Bentstuen er spurt og sagt seg villig til å bli styremedlem i LFD, forslag fra VAD er at han blir ny leder av avlsutvalget.
 • NM: Ang pressemeldingen fra LFD, så mener VAD at da må vi som hesteeiere enten velge det ene eller det andre, slik at vi ikke kommer i konflikt med reglementet. Vi mener dette er en måte å distansere seg fra andre raser, noe som vi mener er uheldig for rasen.
 •  Ønske om kuskesertifisering: Sjekke pris på sensor.
    Kenneth Bjørkestøl                                                                                                                                 Eli Fossdal Sign.                                                                                                                                                             sign.  

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021