Fristen for innsending av hingstelisten er 1. Oktober 2016. Bedekningssesonger er de fleste steder avsluttet, men Norsk Hestesenter har mottatt svært lite hingstelister.

Hingsteholdere oppfordres derfor til å sende inn listen så fort som mulig og FØR 1.Oktober.

image

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021