Akershus

Hold av onsdag 27.1.2016 kl 19.00       Sted:  Kantina Felleskjøpet Kløfta

Jorunn S Ballangerud fra NHS vil demonstrere det nye IKT-verktøyet EVA. Hun vil vise oss i praksis hvordan IKT-verktøyet vil presentere anbefalt hingst til en hoppe.

Det vil bli vist  på et utvalg av dølahingster og dølahopper.

Tore Kvam vil delta på en felles diskusjon om avl generelt.

Vi ønsker å se på/diskutere hvordan informasjonen vi vil få fra IKT-verktøyet kan påvirke fremtidig bedekningspraksis og valg av hingst.

Dette er et åpent møte.

Velkommen !