Vi inviterer til tømmerkjøringsdag  med sosialt samvær på Tandberg Gård lørdag 6 april kl 12.00

Det blir tømmerkjøring med bukk og geit og en hest med lunnedrag,
hvor det blir mulig for deltakere å prøve å kjøre en liten løype.
De som ønsker å delta med egen hest avtaler med Susanne Tandberg mob: 92810808
Ta med pølser og drikke, vi tenner opp bålpanna.
Vel møtt!
 
Vi håper på at dette kan bli en tradisjon, og at noen andre tar stafettpinnen neste år!

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021