Årsmøte holdes på Økri Gård 8 april kl 19.00

Innkommende saker må være innsendt til styret innen 1 april.

Bindende påmelding til årsmøtemiddagen til Ørnulf, Jane eller Jan-Fredrik.

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021