Referat fra Skoklefallsarrangement på vollen ved Sandungen i Vestmarka mandag 3. juni i regi av Bærum og Omegn Hesteavlsforening.

Skoklefall holdes tradisjonelt i forbindelse med at arbeidshestene kan kobles fra redskapen som bonden bearbeider jorda med  i våronna.

Dette slippønsket står ved lag, selv om det er nye tider i landbruket og færre arbeidshester som slippes nå denne  tradisjonsdagen.

Men vi i Bærum og Omegns Hesteavlsforening har holdt fast ved at skoklefall skal markeres av selv om det er ny tid.


Og årets arrangement ble fulgt godt opp i den småvarme sommerkvelden. Både fra Bærumssida (Vestmarksetra) og fra Askersida (Solli og Tveiter) kom  det hest og folk. Også fra Lier kom det en hest.

I alt telt vi mer enn 20 hester 40 hestefolk, ridende og kjørende, gående og syklende, et samlet følge som nøt denne kvelden ved vannet og koste seg med grillmat, drikke og hyggelig hesteprat. Noen få badet også!

 

Og før kvelden var omme hadde 5 av hestene blitt sluppet for å gå i marka denne sommeren og pleie landskapet og skape godt miljø og vedlikeholde tradisjonen!

 

 

 

 

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021