28. april i år ble det gjennomført en kuskesertifiseringsprøve på Fagernes, i regi av Valdres ride og kjøreforening. Fra laget vår deltok ett medlem, Berit Morstad. Jeg vil gjerne få gratulere henne med vel gjennomført og godkjent prøve for kjøring med par.

Hilsen Marit Oksum.

2013-06-13_18.47.10

Hestene er Brenne Balder (eier: Marit Oksum) og Nybakk Frøya.

 

2013-06-13_18.48.00

Kjøring i Fagernes sentrum.