Bærum og Omegn hesteavlsforening innkaller til årsmøte torsdag 13. februar kl. 19.00 på Hvalstad gård.

Årsmøtepapirer sendes til medlemmene per e-post i forkant av møtet.

Til behandling foreligger: 1. Godkjenning av innkallingen og valg av møteleder Alle de fremmøtte underskriver protokollen.

2. Godkjenning av årsberetning for 2013

3. Godkjenning av årsregnskap og revisors beretning for 2013

4. Valg

5. Andre innkomne saker Saker som ønskes behandlet, må være kommet til styret minst 1 uke før møtedatoen (innen 7. februar).

Etter årsmøtet vil det bli tradisjonell servering og hyggelig utlodning!

 

Endelig har det blitt skikkelig vinter!

Velkommen!