316 396 299

Buskerud Dølahestlag gratulerer Kjell Ove Espeset med kåring av hingsten Espeset Blåen.

Foto: Marte Engløkk