Årsmøte referat

Buskerud Dølahestlag holdt årsmøte og medlemsmøte
på Hole Frivillighetssentral torsdag 4 februar kl 19.00

Oppmøte:  Trude Langvad,Ståle Kvamstrøm,Marte Rognlien,Inger Marie B.Pettersen,Anton Mayhofer,Anders Bye og Rita D.Dalby
- Innkalling godkjent
-Dagsorden godkjent (leder fremmet ekstra sak ang. lagets konto og hvem som skal disponere/stå ansvarlig i forhold til registrering)
-Oppnevnt møteleder: Trude Langvad
-Referent: Rita D.Dalby
-Oppnevnt tellekorps 2 personer: Anton Mayhofer,Anton Bye
-2 til å underskrive protokoll: Ståle Kvamstrøm,Inger Marie B.Pettersen
Godkjenning av årsmeldingen.
Godkjenning av regnskapet.
Valg av nytt styre.
Leder: Marte Rognlien  (1år)
Nestleder: Rita D.Dalby (2år)
Sekretær : Hannah Petrie (1år)
Kasserer : Inger Marie W.Smith (1år)
Styremedlem : Anton Mayhofer (2 år)
Vara 1 : Inger Marie B. Pettersen (2 år)
Vara 2 : Tor Erik Sandnes (2 år)
Valgkomite : Trude Langvad (2 år )
Revisor : Øivind Garandsrud (1 år)
Ekstra sak som ble diskutert:  Disponering av lagets midler og fullmakt til å gjøre avtaler på lagets vegne.
- Leder og kasserer disponerer lagets konto.
   Begge har minibank/visakort i lagets navn.
   Kasserer disponerer konto via nettbank.
-Sekretær I 2016 er  Hannah Petrie og lagets kontaktperson i Brønnøysund og via Altinn og
  har fullmakt til å gjøre endringer på vegne av laget der.
- Signaturrettigheten i registeret gis til styrets leder, eller to styremedlemmer.
Dette ble godkjent av årsmøtet.
Etter dette gikk vi over til medlemsmøtet.
Oppdrag for laget:
Skodd hest eller boots tilgjengelig.Vi ønsker å vise dølahesten fra sin beste side i alle situasjoner.
Innkjøp av små ridehjelmer bør vurderes, også engangshetter.
Vurdere innkjøp av ekstern harddisk til sekretær.
Utstilling på Nesbyen 4-5 juni, invitert til evnt.oppvisnig/deltakelse.
Delegater til landsmøtet,Trude,Monica,Rita ?
Ref.Rita D.Dalby

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021