Styret i Hedemarken dølahestlag oppfordrer alle medlemmer i alle aldre til å delta i dølahestmesterskapet som skal gjennomføres 13 - 16 mai 2016. Hedemarken dølahestlag dekker påmeldingsavgift for deltagelse i Dølahestmesterkapet. Medlemmer som deltar får refundert påmeldingsavgiften etter endt deltagelse mot dokumentasjon. Påmeldingsfrist er satt til den 1 mai. Nå haster det å melde seg på. Dølahestmesterskaet trenger flere funksjonærer. Hedemarken dølahestlag dekker nødvendig overnatting for funksjonærer som laget stiller med under Dølahestmesterskapet inntil 3 personer, alternativt drivstoffpenger med 500 kr pr person.

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021