Hedemarken dølahestlag arrangerer ride og kjøretur med overnatting 21.10 - 22.10 fra Øvre Åstbru til Stav. Avreise fra Øvre Åstbru fredag 21.10 kl. 10.00. Turen går over Øyerfjella til Høvre seter. Der blir det overnatting. Turen går neste dag videre til Stav. Dem som har tidsriktige vogner og klær kan delta i opptoget på Stavsmart´n samme dag. Opptoget går gjennom Tretten sentrum og inn på Stavsplassen.

For mer informasjon, ring Geir Ingvaldsen 90198690

ALLE VELKOMMEN

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021