Heisann og Godt nytt år! :-)

Aktivitetsutvalget har satt opp en plan for 2017, den er åpen for mer, og her blir første halv år presentert:

Juni: -Lomsmart'n med utstilling (Dato kommer) -Slepp Bekkelegeret (Dato kommer)

For påmelding på de forskjellige arrangementene ta kontakt med leder i akt. utvalget.

André

Onsdag 30. November klokka 18.00 holder vi et medlemsmøte med temaet Fôring og trening av hest i den praktiske hverdagen med foredragsholder veterinær Aina Kveberg.

Møtet avholdes på Storsteigen i Kantina, og er gratis for medlemmer av,:

  • Nord-Østerdal Dølahestlag
    • Hvis det er andre interesserte er det en egenandel på 50kr
  • Dette er et samarbeidsprosjekt med flere lag/foreninger i Nord-Østerdalen936846_10151581337883605_1380708497_n
Enkel bevertning.

 

Velkommen til en lærerik kveld med et viktig tema!

Med vennlig hilsen

Nord-Østerdal Dølahestlag V/Styret/Aktivitetsutvalget

Spørsmål rettes til André 90011827(dølahestlaget/hestesportsklubben)

Det blir Grønt kort kurs i regi av Nord-Østerdal Hestesportklubb Lørdag 5. og Søndag 6. November

Dette avholdes på Storsteigen VGS, Steigjelen 47, 2560 Alvdal

Bygning E, stallen.

Programmet ser slik ut:

Lørdag Klokka 10-14

  • Reglement
Søndag klokka 9-17 (ca tid) inkl rideprøve, noen er ferdig før og noen kan være ferdig litt seinere.

-Sikkerhet og Hestekunnskap

-Praksis i stall

-Ride eller kjøreprøve

 

-Klær til bruk i stall, må tas med til søndag

 

Ta med mat/drikke til eget behov. Skrive saker kan også være praktisk.

 

Kurset koster: 400kr

Og det er inkludert Grønt Kort og Grønt Kort boka.

 

Det MÅ være med en av foreldrene eller en foresatt til alle som er under 16år, på hele kurset.

 

Påmelding:

Sendes pr. E-post til: andn91@hotmail.com

Den må inneholde:

-Navn

-Adresse

-Tlf nr og e-post adresse

-Fødselsdato

Kurset betales inn på konto nr: 1895.08.13683

Senest 31.Oktober, merkes med «Grønt kort kurs og navnet på deltager»

 

PS, Maks 20 deltagere, så første mann til mølla prinsippet gjelder.

 

 

Til den praktiske prøven kan man leie hest av Storsteigen det koster 100kr. Dette betales eventuelt kontant da prøven avholdes den 6. November. Merk av i E-posten hvis det er behov for å leie hest.

 

Hei,

Søndag 23/10 klokka 10 har vi fått booka hallen på Kvernengan for innridningsmodul A5 med Kari Wormstrand, ho er utdanna ridelærer Trinn 1 ifra Starum, vi starter opp klokka 10. Ta med det du måtte behøve av mat og drikke denne dagen. Og utstyret du trenger til din hest. Alle deltagende hester må påbergene 100kr i halleie. Påmelding til André i aktivitetsutvalget.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORD ØSTERDAL DØLAHESTLAG STORSTEIGEN VGS, ALVDAL ONSDAG 02.03.2016, KL: 19.30

SAKLISTE: 1 Åpning 2 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 Valg av ordstyrer, referent og alle skriver under protokollen 4 Årsmeldinger ( styret og aktivitetsutv.) 5 Regnskap med revisjonsberetning 6 Valg 7 Aktivitetsplan v/leder Rune Trøan 8 Budsjetter (Laget og Bekkelegeret) 9 Orientering om Bekkelegeret 10 Bekkelegerets venner. Kort orientering om arbeidet fremover med organisering og oppgaver. Etter årsmøtet vil det bli enkel servering. Ved årsskiftet 2015-2016 hadde laget registrert 113 betalende medlemmer,5 flere enn året før. Vi håper mange av dere kommer på årsmøtet. VEL MØTT TIL ET KONSTRUKTIVT ÅRSMØTE FOR DØLAHESTENS BESTE. Med hilsen Nord Østerdal Dølahestlag Kjell Horten f.t. leder tlf: 91345611