Heisann og Godt nytt år! :-)

Aktivitetsutvalget har satt opp en plan for 2017, den er åpen for mer, og her blir første halv år presentert:

Juni: -Lomsmart'n med utstilling (Dato kommer) -Slepp Bekkelegeret (Dato kommer)

For påmelding på de forskjellige arrangementene ta kontakt med leder i akt. utvalget.

André

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021