Vi har vært så heldige at Siri Furre skal komme til oss å fortelle om AVL og innavl's probelmatikken, i hovedsak på dølahesten.

Siri er ansatte ved Avl's avdelingen ved Norsk Hestesenter.

Hun kommer til Alvdal, Torsdag 22.Mars Klokka 19.00

Møtet avholdes på Storsteigen VGS, i kantina.

 

Vel møtt.

Styret & aktivitetsutvalget.

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021