AKTIVITETSPLAN For Nord Østerdal Dølahestlag. 2019.

 

 

20.01             Fokus unghest,innkjøring                                    Kvernengan

 

08.02            Skogshestkurs.                                                   Galåa

 

02.03-.03      Kjørekurs M.Draxen                                          Storsteigen

 

08-10.03        Elgåturen                                                           Femund/Elgå

 

14.03             Årsmøte NØDHL                                                Storsteigen

 

26.04             Landsmøte LD

 

26-28-04       Hingstutstilling Døl                                            Stav

 

3-5.05           Kjørekurs med Marit Draxen.

 

                        - Arr Nord Østerdal Hestesportklubb.

 

03-05.05         Hingsteutstilling                                                 Grevagården

 

12.05              Uoffisiell unghest treff/trening                          Storsteigen

 

25.05              Unghestutstilling                                                 Stav

 

28/5              Tema: Brunst/Før Bedekningsesongen

 

                       kl 1900 m/Veterinær Berit  Brændvang.           Tynset Hotell

 

02.06              Fokus unghest Modul Tømkjøring.                      Storsteigen/Røros

 

22.06             Slepp på Bekkelegret.                                         Bekkelegret

 

27-30.06        Dølahestmesterskapet                                        Storsteigen

 

15.09              Fokus unghest. Modul Utstilling og kjøreprøve.   Tynset travbanen.                

 

                       Rune Randen og Vigdis Fiskvik.

 

21.09              Utstilling alle klasser.                                          Stav

 

22.09              Nord Svensk utstilling                                        Stav

 

12-13.10         Kjørekurs med Kristine Steine Sunde

 

                      Arr:  Nord Østerdal Hestsportklubb                  Storsteigen

 

05.10             Landbrukets dag                                                  Tynset

 

01-03.11        Skogshestkurs.                                                      Galåen.

 

17.11              Fokus unghest. Modul Innkjøring/Innridning      Storsteigen/Røros.       

 

 06.12           Medlemsmøte m/Juletallerken                              Tolga eller Røros.

 

 

         Ønsker du andre aktiviteter, meld dine ønsker til aktivitetsutvalget.

 

                         HILSEN NORD ØSTERDAL DØLAHESTLAG

 

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021