I sommer kjøpte Mari Stormoen fra Alvdal sin første dølahest sammen med sin far, Jon. Nå har hun allerede funnet fram lunnedraget og begynt å dra fram tømmer!

 

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021