NORD ØSTERDAL DØLAHESTLAG ØNSKER ALLE MEDLEMMER EN

GOD JUL OG

ET GODT NYTT ÅR! 

Vi starter opp igjen med moduler i januar, den første ut blir modul 5 innridning. Nærmere info om dette kommer så snart alt er på plass. :)

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021