INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

NORD ØSTERDAL DØLAHESTLAG

Storsteigen VGS, Alvdal 13.02.2013 kl 19.

Saksliste:

  • Åpning
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av ordstyrer, referent og underskriving av protokoll
  • Årsmeldinger (fra styret og akt.utvalg)
  • Regnskap med revisjonsberetning
  • Valg
  • Aktivitetsplan
  • Budsjetter
  • Orientering om Bekkelegeret og hingstvalg
  • Innkommende saker (ingen)

 Laget hadde ved årsskiftet 105 medlemmer, håper vi ser mange på årsmøtet!

Etter møtet blir det enkel servering.

Tar med det vi har av profileringstøy til de som er interessert.

VEL MØTT TIL ET KONSTRUKTIVT ÅRSMØTE!

Hilsen

Nord Østerdal Dølahestlag

v/ Kjell Horten, tlf  91 34 56 11

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021