Østfold hesteavlsselskap inviterer sine medlemmer, samt Østfold fjordhestlag og

Foreningen for kjørehestens fremme, mandag 25. mai til turkjøring med hest i

Spydeberg. Er det noen som ønsker å ri, så er det selvfølgelig i orden.

 

Turen vil starte kl. 1130 fra Hovinveien 1 (Felleskjøpet). Første etappe ender opp

på Blixland gård og ridesenter, hvor det blir matpause. Det blir ikke organisert noe

servering av arrangøren, så hver enkelt deltaker må ordne dette selv. Etter matpausen og mye hesteprat går turen via Bygdetunet tilbake til Felleskjøpet.

Første og siste del av turen vil gå over asfaltvei, mens resten blir kjøring på grusveier.

Hele strekningen er ca. 13-14 kilometer

 

Arrangøren ønsker en tilbakemelding på deltakere senest onsdag 20. mai. Dere kan ringe

Arne-Kristian Holm på tlf 95120404.

 

Hjertelig velkommen.

Lena og Toril

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021