Uoffisiell åring og føllskue blir den 10. NOV og julebordet blir i Varteig den 23.NOV.

Mere informasjon vil komme når det nærmer seg.


 

 

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021