Me i Sauda og Omland dølahestlag vil gratulera lokale med graden hingstane deira har fått! 

Christoffer Vestvik er oppdrettar på Sundfors Frøymann som blei kåra. 

Foto: Trond Tofte 

 

Eigar Asbjørn Larsen med Skrims Fjellkar som fekk 3.premie. 

Foto: Rina Sørensen

 

Oppdrettar Alf Grønstad, med Ramsvik Odin som fekk 1.premie og blei stilt som nr.1 i kvalitet. Foto: Rina Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021