Velkommen!

Det vert haustmøte i dølahestlaget 24 oktober kl 19.00

 

I bankbygget i Vikedal

Det vert loddsalg og enkel servering.

 

Velmøtt!!

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021