Merknad

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

SOGNDAL HESTEALSLAG

Årsmøte Sogndal hestealslag

Innkalling til årsmøte i SOGNDAL HESTEALSLAG ÅR 2014

i lokalet til Hofslundsengen Trafikkskule.

Fredag 13. mars 2015 kl 20:00.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av ordstyrar og sekretær 3. Val av to til å skriva under møteboka 4. Godkjenning av årsmelding for 2014 5. Godkjenning av rekneskap for 2014 6. Hingst / Hingstenemnd 2015 7. Fastsetjing av springpeng for 2015 8. Utstilling 2015 9. Aktivitetar/terminliste - NM brukshest og skogshest 2016 10. Godtgjersle til styresmedlemene 11. Val av nytt styre 12. Val av årsmøteutsendingar 13. Årleg leige på anlegget på Kaupanger og ansvarsforhold på brakka. 14. Ymse orienteringar Det vert ei enkel servering på årsmøtet.

Styret ynskjer alle medlemmar velkomne til årsmøtet!

Tags: årsmøte sogndal

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021