Her kommer Aktivitetsplan for Trøndelag dølahestlag. Link: Aktivitetsplan 2015-vår