Styret i Trøndelag inviterer til regionale medlemsmøter for å gi informasjon, bli bedre kjent med hverandre og evaluere aktivitetene som ble arrangert i 2014. I tillegg ønsker styret å få informasjon om hva som rører seg i medlemmenes nærmiljø.  Styret ønsker å få innspill til aktiviteter og utviklingsarbeid fremover.

Møtet i nordregionen avholdes på Verdal 30.november, deretter er det midtregionen som står for tur og dette møtet avholdes i Hegra 11.desember. Møtet for medlemmene i sørdelen av regionen vil bli avholdt på Skjetlein videregående skole medio januar 2015. Medlemmene får tilsendt invitasjon til møtene.

 

 

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021