VESTOPPLAND DØLEHESTLAG

Referat fra styremøte, Vestoppland dølahestlag, 5/2-2018

 

STYREMØTE I VESTOPPLAND DØLAHESTLAG

 

MØTE:  1/2018

 

TID:

Mandag 05.02.18, kl. 18.0

 

STED:

Hos Lena

 

Tilstede:

Lena, Sissel, Reidar, Simon, Janne, Anne Lene

 

 

 

SAK NR:

 

1/18

SAK:

Avlsutvalg og aktivitetsutvalg

 

INFO:

Utvalgene ble diskutert.

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

 Janne og Mona snakker sammen angående aktivitetsutvalget.

Avlsutvalget tenker vi på fremover.

Styret har bestemt å sponse deltagelse for 10 medlemmer på avlseminar i regi LD på Gardermoen 24-25 mars.
Pris er kr 500,- pr deltager. Da er seminaret også sponset mye av LD.
Vi har også valgt å sponse ny redaktør med deltagelse, da hun er nytt medlem i Vestoppland. Gjelder da på lørdag.

 

SAK NR:

 

2/18

SAK:

Fokus Unghest

 

INFO:

Det har kommet ønsker om fokus unghest kurs fra medlemmer.

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Vi arrangerer modul A0, A1 og A2.

Janne ansvar for modul A0.

Anne Lene ansvar for A1 og A2.

Det må søkes 4 uker før kurset skal arrangeres.

 

SAK NR:

 

3/18

SAK:

Sak til styret i Landslaget for dølahest.

 

INFO:

Vi har fått tilsendt en innsendt sak til Landslaget for dølahest.

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Denne saken ble diskutert.

Vi diskurtete også innspill til valgkomiteen til Landsmøtet som avholdes på Starum 3. mars.

 

 

Møtet avsluttet ca. 21.00

Neste møte før landsmøtet.

 

Ref. Anne Lene Lysen

SPONSORER FOR LANDSLAGET FOR DØLAHEST 2019-2021