VESTOPPLAND DØLEHESTLAG

Referat fra styremøte, Vestoppland dølahestlag, 5/2-2018

 

STYREMØTE I VESTOPPLAND DØLAHESTLAG

 

MØTE:  1/2018

 

TID:

Mandag 05.02.18, kl. 18.0

 

STED:

Hos Lena

 

Tilstede:

Lena, Sissel, Reidar, Simon, Janne, Anne Lene

 

 

 

SAK NR:

 

1/18

SAK:

Avlsutvalg og aktivitetsutvalg

 

INFO:

Utvalgene ble diskutert.

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

 Janne og Mona snakker sammen angående aktivitetsutvalget.

Avlsutvalget tenker vi på fremover.

Styret har bestemt å sponse deltagelse for 10 medlemmer på avlseminar i regi LD på Gardermoen 24-25 mars.
Pris er kr 500,- pr deltager. Da er seminaret også sponset mye av LD.
Vi har også valgt å sponse ny redaktør med deltagelse, da hun er nytt medlem i Vestoppland. Gjelder da på lørdag.

 

SAK NR:

 

2/18

SAK:

Fokus Unghest

 

INFO:

Det har kommet ønsker om fokus unghest kurs fra medlemmer.

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Vi arrangerer modul A0, A1 og A2.

Janne ansvar for modul A0.

Anne Lene ansvar for A1 og A2.

Det må søkes 4 uker før kurset skal arrangeres.

 

SAK NR:

 

3/18

SAK:

Sak til styret i Landslaget for dølahest.

 

INFO:

Vi har fått tilsendt en innsendt sak til Landslaget for dølahest.

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Denne saken ble diskutert.

Vi diskurtete også innspill til valgkomiteen til Landsmøtet som avholdes på Starum 3. mars.

 

 

Møtet avsluttet ca. 21.00

Neste møte før landsmøtet.

 

Ref. Anne Lene Lysen