VESTOPPLAND DØLEHESTLAG

Skaaruds Eldølen til avelstjeneste 2018

Skraaruds Eldølen e.Gullstein u.Skraarudbausa. 2.pr 3.kv og beste utvidet bruksprøve på stav 2017.

Står til avlestjeneste på Raufoss i sommer, ønsker friske hopper velkommen.

For mer info kontakt Mona på tlf 92464603 eller Reidar på tlf 95823104.