VESTOPPLAND DØLEHESTLAG

Styremøte i Vestoppland dølahestlag.

 

 

Styremøte i Vestoppland dølahestlag

 

MØTE:  2/2018

 

 

STYRET

   
 

SAKSLISTE

   
   
   
   
     

TID:

Onsdag 11.04.18, kl. 18.30

STED:

Lerud

Tilstede:

Lena, Sissel, Reidar, Simon, Janne, Geir, Anne Lene

   


SAK NR:

4/18

SAK:

Planer

 

INFO:

Det er ønskelig med møteplan og aktivitetsplan

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Aktivitetsgruppa lager aktivitetsplan

Denne gruppa består av Mona Håkenstad, Ronja Håkenstad, Simon Lande, Janne Irene Dalby og Eli Vassenden.

Møteplan settes opp av styret.
SAK NR:

5/18

SAK:

Dølahestmesterskapet 2018

 

INFO:

Det ønskes gavepremier og funksjonærer til dette arrangementet.

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Vi oppfordrer medlemmer til å stille til start og som funksjonærer.

Styret ordner med gavepremie.

Styret vurderer også om medlemmer fra Vestoppland som starter mesterskapet skal støttes med klær eller evt. startavgift.
SAK NR:

6/18

SAK:

Grasrotandel

 

INFO:

Grasrotandelen gir gode penger til laget.

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Vi oppfordrer alle medlemmer som tipper, om å gi sin grasrotandel til Vestoppland dølahestlag!SAK NR:

7/18

SAK: Gjennomgang av sakspapirer til landsmøtet 2018

 

INFO: Utsendingene til landsmøtet: Camilla, Kai Olav, Stein Arne, Lena, Reidar, Simon og Janne.

Vi gikk igjennom sakspapirene og diskuterte det som trengtes før landsmøtet.

 

FORSLAG TIL VEDTAK:
Møtet avsluttet ca. 20.45

 

Ref. Anne Lene Lysen