Vi har registrert lite påmelding fra våre medlemmer, og vil herved gi kr 1000,- i støtte pr. medlem som melder seg på dette viktige møtet i haust. Hovedtema: "Avl i små populasjonar" Det blir etterbetalt. Husk fristen den 25.september. DSC_0320 foto: arkiv mvh styret

Her er innspill til 2 høringsrunde:

 

Innspill fra Sauda og omegn

Avlsplan døl høringsdokument 2 Sauda og omegn

Avlsplan generell del Sauda og omegn

Forslag til stambok for Dølahest høring 2 Sauda og omegn

 

Innspill fra Tom Andre Engjom

Avlsplan-døl-høringsdokument-2 Tom A Engjom

Forslag-til-stambok-for-Dølahest-høring-2- Tom A Engjom

 

Innspill fra Sogn Dølahestlag

Innspill 2 høringsrunde Sogn Dølahestlag

 

Innspill fra Siw Hege Eriksen

Innspill til 2 høringsrunde fra Siw Hege Eriksen

 

Innspill fra Møre og Romsdal dølehestlag

Møre og Romsdal Dølehestlag sine kommentarer til avlsplan

 

Innspill fra Jorulf Rådal og Svein Bakken

Avlsplan_generell_del_vedtatt_2011-2 (4) Rådal og Bakken

Avlsplan-døl-høringsdokument-2 (2) Rådal og bakken

Forslag-til-stambok-for-Dølahest-høring-2 (2) Rådal og Bakken

 

Innspill fra Østfold hesteavlsselskap

Avlsplan-døl-høringsdokument-2 kommentarer fra Ostfold Hesteavlsselskap

 

Innspill fra Buskerud dølahestlag

Innspill fra Buskerud dølahestlag 2 høring

 

Innspill fra Hemnes og Rana dølahestlag

Innspill fra Hemnes og Rana dølahestlag Høringsutalelse 2

 

Innspill fra Telemark hesteavlslag

Innspill fra Telemark hesteavlslag 2 høring

 

Innspill fra Trude Langvad

Innspill fra Trude Langvad 2 høring

 

Innspill fra Akershus dølahestlag

Avlsplan_generell_del_vedtatt_Akerhus Dølahestlag høring 2

Avlsplan-døl-høringsdokument-2 Akershus Dølahestlag

Forslag-til-stambok-for-Dølahest-høring-2 Akershus Dølahestlag

 

 

 

Her legges alle innspillene ut fortløpende ettersom de kommer inn:

 

* Innspill fra Jorulf Rådal og Svein Bakken

Avlsplan-generell-del med vår forandring.

Avlsplan døl vårt forslag

Forslag-til-stambok-for-Dølahest slik den kan være

 

* Innspill fra Gudbrandsdal Dølahestlag

Avlsplan-forslag-fra-Gudbrandsdal dolahestlag

Avlsplan-generell-del-Gudbrandsdalen dølahestlag

stambok-forslag-Gudbrandsdalen dølahestlag

 

*Innspill fra Vestfold dølahestlag

Kommentarer til avlsplanen, Vestfold dølahestlag

 

*Innspill fra Østfold Hesteavlsselskap

Avlsplan dAl forslag fra Ostfold Hesteavlsselskap

Avlsplan_generell_del_forslag fra Ostfold Hesteavlsselskap

 

*Innspill fra Sauda og Omland dølahestlag

Sauda og Omland Dølahestlag sitt innspill

 

*Innspill fra Britt Monica Becker

Innspill til Avlsplan fra Britt Monica Becker

 

*Innspill fra Ottadalen dølahestlag

Høring Ottadalen Dølahestlag_010215

 

*Innspill fra Marte Rognlien

Høringsinnspill fra Marte Rognlien

 

*Innspill fra Trude Langvad

Høringsinnspill fra Trude Langvad

 

*Innspill fra Trøndelag dølahestlag

Høringsinnspill fra Trøndelag dølahestlag

 

*Innspill fra Hemnes og Rana dølahestlag

Innspill Avlsplan døl høringsdokument Hemnes-Rana

Innspill Avlsplan generell del Hemnes-Rana

Innspill Forslag til stambok for Dølahest Hemnes-Rana

 

*Innspill fra Vestoppland dølahestlag

Avlsplan-døl-høringsdokument - innspill Vestoppland

Avlsplan-generell-del - innspill Vestoppland

Forslag-til-stambok-for-Dølahest - innspill Vestoppland

 

*Innspill fra Sogndal dølahestlag

Innspill til avlsplan Sogndal

 

*Innspill fra Akershus Dølahestlag

Høringsuttalelse revidering av avlsplanen for dølahest Akershus

 

*Innspill fra Nord Østerdal dølahestlag

Høring Landslaget for Dølahest-Nord Østerdal

 

*Innspill fra Tom Andre Engjom

Innspill til inndeling av stambok Tom A Engjom

Innspill til ny avlsplan Tom A Engjom

 

*Innspill fra Hedemarken dølahestlag

Kommentar til avlsplan- Hedemarken

 

*Innspill fra Bærum og omegn hesteavlsforening

Abhsf 300115 2 Bærum og Omegns Hesteavlsforenings uttalelse til Høringsutkast - avlsplan dølahest BOHAF

 

*Innspill fra avlsutvalget LD

Avlsplan døl høringsdokument

Avlsplan_generell_del_vedtatt_2011

Forslag til stambok for Dølahest fra avlsutvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

Til: Lokallag tilknyttet Landslaget for dølahest

Kongsberg den 13.2.2015 HØRINGSRUNDE 2 PÅ REVIDERING AV AVLSPLAN OG OPPSETT TIL STAMBOK FOR DØLAHESTEN.

Styret i Landslaget for dølahest oversender med dette utkast til ny avlsplan og stambokoppsett på høringsrunde nummer 2 i organisasjonen. Høringen består av tre dokumenter. Generell del av avlsplanen (som skal være felles for de tre særnorske hesterasene), rasespesifikk del for dølahesten og forslag til ny inndeling av stamboka. Styret understreker at de dokumentene som nå sendes på høring fortsatt er utkast, men stambokoppsettet og den rasespesifikke avlsplanen er mer renskrevet og ryddet, for at dokumentene skal tre tydeligere fram slik de skal framstå. Den generelle delen av avlsplanen er ennå ikke renskrevet. Dette fordi det var få innspill på denne i høringsrunde 1, og fordi den blir forsøkt samkjørt med de andre to særnorske rasene, om det viser seg mulig. Dersom noen har nye synspunkter til den generelle delen, spilles dette inn også i denne runden.

Nok en gang må styret be om forståelse for at vi er et par dager sent ute med utsendinga av høringsdokumentene til 2. høring i organisasjonen. Derfor flytter vi fristen for innspill i denne runden med to dager til den 22. februar.

I framdriftsplanen som ble vedtatt, satte vi opp en ekstraordinær generalforsamling i enden av denne høringsprosessen. Dette ser styret at ikke er hjemlet i vedtektene, og vil ta for mye av tid i forhold til å få dokumentene godkjent av mattilsynet i tide til innmeldingsfristen for hingsteutstillingen på Stav. Styret vil vedta avlsplan og stambokoppsett etter at alle innspill i høringsrunde 2 er vurdert og implementert i dokumentene, og sende disse til godkjenning i Mattilsynet.

Alle høringsinnspill fortløpende vil bli offentliggjort på hjemmesiden.

Styret ønsker lykke til med arbeidet og håper på mange konstruktive tilbakemeldinger.

Dersom det er spørsmål til saken kan disse rettes til leder i avlsutvalget Olav Stormorken på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller til leder Ole-Johan Dyste på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Minner til slutt om høringsfristen 22. februar 2015. Innspill skal  sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. !

Avlsplan døl høringsdokument 2

Avlsplan_generell_del_vedtatt_2011 2

Forslag til stambok for Dølahest høring 2 Med vennlig hilsen Styret i Landslaget for dølahest

 

 

DSC_0177
4. januar 2015 med sendte raseorganisasjonene til de tre nasjonale hesterasene spørsmål om ikrafttredelse av ovennevnte endringer i hesteavlsregelverket.
Det ble bedt om utsettelse av ikrafttredelsen av endringene i ett år. Dette grunnet at det har kommet lite informasjon fra LMD og Mattilsynet om hvilke følger dette vil få for rasen og raseorganisasjonene, og at det er en stor jobb å få laget en ny avlsplan tilpasset de nye forskriftene.
Landbruks - og matdepartementet
har ikke funnet å kunne imøtekomme denne anmodningen.
Vedlagt følger til orientering:
Endringsforskrift.hesteavl.siste
Forskriften er vedtatt av Landbruks - og matdepartementet 14/1-15 og trer i kraft straks.