img_7381

Gudbrandsdal dølahestlag inviterer til miljøtrening for unghester i stallringen på Stav lørdag 5. november. Vi griller pølser og koker kaffe på bålpanne. Vi har tilgang på Rikstotobua for å varme oss og bokser til hestene for 150,-kr. Påmelding til Stine Brunsberg på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 2/11. Velkommen!

Fredag 18. nov. 2016 inviterer Østfold Hesteavlsselskap og Østfold Fjordhestlag til julebord.

Tid: Kl. 19:00

Sted: Bygdehallen i Varteig. (kommunelokalet)

julebord

Julebordet er gratis, men alle tar med en enkelt rett eller kake til et felles koldtbord. Drikke tas med etter eget behov.

Vi frister med loddsalg og ikke minst mye hesteprat.

Påmelding innen 15. nov. til Torild S. Lunde Tlf: 95188712

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ta med hele familien og kom!

Landslaget for dølahest har fått en forespørsel fra Landbruks- og matdepartementet om bilder ifra Sikkilsdalen eldre enn år 2000. Kan du hjelpe? Ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller 95851274.

Grunnen? Se utdrag fra eposten:

Landbruks- og matdepartementet eier som kjent Sikkilsdalsseter med bygninger, grunn og beitearealer. Store deler av bygningsmassen er fredet og LMD har de siste 3-4 årene brukt mye ressurser på restaurering og oppgraderingsarbeid. Vi har en god del igjen. Noe av oppdragene er løst gjennom anskaffelser i markedet, mens en god del av oppdragene løses gjennom et utdanningsprosjekt hvor 16 studenter får trening i restaurering og bygningsvern gjennom et samarbeidsprosjekt mellom departementet, Oppland fylkeskommune og NTNU i Trondheim. I den forbindelse så er historiske bilder av stor verdi. Det gir verdifull informasjon om materialvalg, valg av ulike typer dører, vinduer og takkonstruksjoner (f. eks om det er torv på taket eller skifer). Det er viktig informasjon når bygninger skal istandsettes å vite hvordan disse har sett ut gjennom ulike tider da ofte dører og vinduer endrer karakter over tid gjennom bevisst og ubevisste valg.

Alle bilder før år 2000 er av interesse for oss, hvor bygninger fremgår i form av nærbilder, oversiktsbilder eller bilder som viser bygningene på avstand. Både sort-hvitt og farger er av interesse. Samtidig er eldre bilder også av verdi selv om det ikke er bygninger i bakgrunnen.

Hei!

Da er sommeren på hell og jeg håper folk har begynt å trene hest igjen, vi setter ihvertfall opp Fokus Unghest trening Søndag 11. September på Storsteigen kl 10.00. Ta med det hesten din trenger og mat/drikke til deg selv. Det blir Modul A2.(tømmekjøring) påmelding til André 90011827

Planen er også å få til en modul i Oktober, da satser vi på modul A5, innridning, meld gjerne interessen nå, alternativ må vi sette opp en annen modul i oktober.

 

Aktivitetsutvalget v/ Andre

Her kommer en foreløpig plan over kommende aktiviteter i Vestoppland dølahestlag:

21 august:  Åpen dag på Grøna skysstasjon, Totenåsen. Kl 12-16. Laget deltar med hester i varierte aktiviteter. Bl.a lunning av tømmer.