Her kommer en foreløpig plan over kommende aktiviteter i Vestoppland dølahestlag:

21 august:  Åpen dag på Grøna skysstasjon, Totenåsen. Kl 12-16. Laget deltar med hester i varierte aktiviteter. Bl.a lunning av tømmer.

 

Landsfinalen for 2-åringer ble første gang arrangert i 2013.

Landslaget for dølahest ser det som viktig for avlsarbeidet at flest mulig hester i hver årgang vises og bedømmes på utstilling.

Derfor ønsker vi å premiere de beste hoppene og hingstene på slutten av utstillingssesongen ved å invitere disse til en stor finale.

Hestene skal ikke bedømmes på ny men rangeres innbyrdes.

Ved å delta på unghestskue i 2016 vil du ha en mulighet til å kvalifisere din hest til Landsfinalen !

Premiering:

Hopper og hingster premieres i hver sin klasse. Med mindre en 10 påmeldte hester kan klassene slås sammen.

1. plass: Kr 3.000

2. plass: Kr 2.000

3. plass: Kr 1.000

Vandrepokal til beste hingst og hoppe samt eierpokal.

Kriterier:

Hingst - oppnådd sløyfe på unghestskue

Hoppe – oppnådd sløyfe og stilt i kvalitet på unghestskue

Sted:

Stav 17.september 2016

Vi håper å se deg på Landsfinalen 2016 !

Påmelding til Landsfinalen skjer direkte til Norsk Hestesenter Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hilsen

Landslaget for Dølahest

Vinner av landsfinalen 2015.  Odlo Perla e. Fjellstad Bron u. Åstora Vinner av landsfinalen 2015.
Odlo Perla e. Fjellstad Bron u. Åstora

 

Da er årsmøtet unnagjort og nytt styre er valgt og følgende er tillitsvalgt i laget pr dato: Leder: Kjell Horten, nestleder: Jorunn Alme, sekretær: Ragnhild Utstumo, Leder aktivitet: Andre Nordhagen, medlemmer aktivitet: Kari Wormstrand, Siri Moe og Aina Bredesen. Er det noe du ønsker eller lurer på, ta kontakt. Våren er ei fin tid og noen har fått årets føll og flere er i anmars, da er det tid for å planlegge årets bedekking. Årets hingst i Bekkelegeret blir Ullins Stjerneblesen, 2.pr på Stav i 2015. Mange har allerede meldt sin interesse, men vi har plass til flere. Håper lagets medlemmer støtter opp om norges beste fjellhavn så meld på hoppa di. Det er i år 90 år siden det første hestsleppet skjedde i Bekkelegeret og vi vil ha ei enkel markering av det på sleppdagen som blir lørdag 25.06.16 kl.13.00. Håper mange vil ta turen til fjells den dagen. Det blir servering av grillmat og diverse. For de som vil melde på hopper ligger innmeldingsskjema ute på facebooksidene til laget. Gjeterne vil være de samme som sist sommer og borger for god gjeting og godt stell. Restaureringen av gjeterbua er på det nærmeste ferdig, noen småting gjenstår, regner med at det meste blir ferdig i år. Alle lagets medlemmer er velkommen til å benytte vederlagsfritt begge gjeterhyttene når de er ledig. Når det gjelder profileringstøy, har vi igjen bra med t skjorter og noen få sommerjakker og ei vinterjakke. Det vi nå vil gjøre er at vi har logoer på lager og at hver enkelt har mulighet til å kjøpe logoen og få den trykt på den jakka/genser eller hva det måtte være selv. Aktivitetsutvalget har satt opp ulike aktiviteter fremover, følg med på hjemme sida til laget eller FB. Til nå har det vært bra oppmøte på de aktivitetene som har vært. Laget skal være med under fløttdagen på Dølmotunet, Tolga lørdag den 18.06. Der stiller det 3 ekvipasjer med vogn for å være med å flytte inn på Dølmotunet. Med dette ønsker laget alle sammen en god sommer og håper vi ser mange av hoppene til lagets medlemmer i Bekkelegeret. Nord Østerdal Dølahestlag Kjell Horten Tlf. 91345611

 

Har du bilder du ønsker å dele med oss? Send det til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så blir det lagt ut på hjemmesiden!

Rapporten vedørenden dagens bevaringsarbeid for de tre særnorske hesterasene er nå lagt ut på landbruksdepartementet sin hjemmeside. Rapporten er til behandling.

 

Linken til saken finner du her

 

 

 

 

 

image

Det har i dag blitt sendt ut ett infoskriv til alle som eier en avlsgodkjent hingst. Vi håper teksten besvarer de fleste spørsmål rundt hoppekvoter på dølahest.

 

Landslaget jobber kontinuerlig med avlsplanen og utfordringene vi har med innavlsgraden på dølahest. 2015 var det første året da det ble innført hoppekvoter og slik det ser ut nå vil hoppekvoter være en del av den fremtidige avlsplanen. Det er forståelig at det kan bli en del spørsmål rundt dette med innavlsgrad og kvoter, vi har derfor fått Dr. Siri Furre ved NHS til å skrive en informerende tekst om dette. Vi håper det er oppklarende for hingsteeierne.

 

Hoppekvoter på dølahest

Innavlsgraden på dølahest øker med over 1,2 % per generasjon, noe som er foruroligende høyt og langt over anbefalt innavlsøkning. Økningen i innavlsgrad og bruk av relativt få hingster gjør at effektiv populasjonsstørrelse nå er nede på 56. Effektiv populasjonsstørrelse bør ligge godt over 50 og helst nærmere 100 for å sikre en bærekraftig populasjon. Veldig mange av de kårede hingstene er i tillegg i nær slekt, både på fars- og morssiden, og enkelthingster har til dels store bidrag i populasjonen.

Hoppekvoter for kårede hingster bidrar til å fordele hoppene på de tilgjengelige hingstene, dette er med på å øke den genetiske variasjonen og begrense slektskaps og dermed innavlsøkningen. Én måte å beregne hoppekvoter på er via optimale bidrag hvor dataverktøy beregner hvor mange avkom hver hingst ideelt bør få for å begrense innavlen mest mulig på sikt. Ved hjelp av programmet EVA er det våren 2016 beregnet optimale bidrag for kårede dølahingster. Disse beregningene tilsier at faglig sett bør om lag halvparten av de kårede hingstene som er tilgjengelig i dag ikke brukes videre i avl.

Landslaget for Dølahest v/styret og avlsutvalget har fått råd om å redusere maks antall hopper per hingst for sesongen 2016. Av hensyn til hingsteholdere og miljøet rundt dølahesten er det ikke tilrådelig å stoppe enkelthingsters adgang til avl i første omgang. Det er derimot en klar avlsfaglig vurdering at kvotene framover må generelt bli lavere grunnet den kraftige innavlsøkningen i populasjonen. En slik redusering i kvotestørrelser vil måtte følges av stimuleringstiltak for å sikre at det også i årene som kommer er interessant å fremstille hingst for kåring. Det er for 2016 anbefalt å tillate en noe høyere kvote i de store slippene da disse er tradisjonsrike avlstiltak som spiller en vesentlig rolle i avlsarbeid, merkevarebygging og markedsføring. LD har satt kvotene for 2016 til maks 15 bedekte hopper per hingst, med unntak av de fire hingstene i Sikkilsdalen, Bekkelegeret og Tronhus, som får bedekke 20 hopper hver.

På vegne av Landslaget for Dølahest, Dr. Siri Furre, fagrådgiver avl Norsk Hestesenter