Styremøte, Landslaget for Dølahest

Saker fra medlemmer/lokallag må være innsendt senest søndagen i forveien for å komme på sakslisten. Innkommende saker sendes til: dolehest@nhest.no Møteplanen er satt opp med forbehold om endringer, og at ekstraordinære møter settes opp ved behov. 

Hesteslipp på Tronhus Hesteavlseter

Tronhus Hesteavlseter Tronhusvegen,Nord-Torpa,Innlandet

Hesteslippet i regi av Akershus Dølahestlag. Laget slipper valgt med med hopper, for en sommer i fjellet Det vil være kiosk til stede Mer informasjon kommer

Dølahestmesterskapet 2022

Lykseth Gård Lyksetveien 22,Furnes

Hold av dato, mer informasjon kommer!