Avlsplan

Landslaget for dølahest har laget en avlsplan som inneholder avlsmålsetting for dølahesten. Dette har som formål å fremme rasens særpreg gjennom renrasa avl for å bevare alle kjennetegnene til rasen , som dens sterke oppbygning og rolige væremåte. Rasen har mange idealer for hvordan de skal se ut, og hadde fra historien av strenge krav til utseende og oppbygning. Gjennom avl, og særlig innavl, ble dette vanskelig å opprettholde, og rasen ble etter hvert kategorisert som utrydningstruet.

Egenskapene til dølahesten som fokuseres på, er eksteriør, bruksegenskaper, lynne og helse/holdbarhet. Under eksteriør vil dølahesten bedømmes under rasetype og preg, kroppsbygning og muskulatur, beinkvalitet og beinstilling, bevegelser i skritt og trav og løsmønstring ved første gangs bedømming av hingster, samt helhetsinntrykk med beskrivelse. Helse og holdbarhet innebærer at hesten bedømmes delvis på grunnlag av eksterne egenskaper som påvirker holdbarheten samt hestens egen holdbarhet. Bruksegenskaper bedømmes på bakgrunn av allsidighet, samarbeidsvilje, bevegelser, arbeidsegenskaper, kjøreegenskaper og ride-egenskaper. Lynne bedømmes på bakgrunn av hestens oppførsel og reaksjoner i ulike situasjoner under utstilling.