Avlsstimulerende tiltak 2023

Landslaget for Dølahest har følgende avlsstimulerende tiltak å tilby i 2023:

Unge hopper i avl

Formål: stimulere til bedekning av yngre hopper for å bidra til å redusere generasjonsintervallet i populasjonen, øke bedekningstall og øke andel fødte føll.

LD dekker kr. 2500,- inkl. mva av sprangavgiften ved bedekning av hopper på 3 eller 4 år hvor innavlsgraden ikke overstiger 15.50%. Alle hingsteholdere pålegges å rabattere 3- og 4-års-hopper med kr. 2 500,- ved bedekning. Hingsteholder vil så, ved innsending av bedekningsliste til LD, motta kr. 2500,- i tilskudd per bedekte unghoppe. Maks 1 refusjon per unghoppe, dersom det byttes hingst ila. sesongen.

Frist for å levere bedekningsliste er 1.Oktober. Utbetaling primo oktober.

Refusjon av innmeldingsavgift for førstegangsviste hingster

Formål: stimulere til at flere unge hingster vises til førstegangs individbedømmelse.

LD dekker innmeldingsavgiften for alle hingster som stiller til førstegangsvisning. Hingsteeier mottar informasjonsskriv med frist 1 Juni for å returnere informasjon til bruk ved utbetaling av refusjon. Bare hingster som gjennomfører hele kåringen er berettiget refusjon.

Hingst i distrikt

Formål: Stimulere til at lokallag leier inn hingst for sesongen 2023 og bidra til økt antall bedekte hopper i distriktene.

LD dekker transport for hingster leid av lokallag (kr. 4,03,- pr. km.) i 2023. Det betales også ut en sats per bedekte hoppe under anbefalt øvre innavlsprosent (15.50 %). Tilskuddet fordeles ut ifra antall lag berettiget til støtte. Tilskuddet mottas ved å sende skriftlig søknad til nestleder@dolahesten.no

Søknadsfrist 1 Oktober.