Bedekningstall

Det jobbes stadig med innrapporteringa på bedekningsresultatene . Arbeidet med å få inn resultat fra 2020 er nå i avslutningsfasen. Det blir ikke publisert flere lister, men vi ønsker fortsatt av hoppeierne melder inn resultatene.

Ansvaret om innrapporteringen ligger hos den enkelte hoppe eier og at det kan gjøres enkelt gjennom nettsida til Norsk Hestesenter her

Foto: Katharina Sørensen