Dialogmøte med «hesteministeren»

Lørdag 19.3.22 var Landslaget for Dølahest invitert til dialog- og innspillsmøte på Momarken Travbane med landbruks- og matdepartementet ved statsråd Sandra Borch.

Fra venstre: Nestleder Stein Bentstuen, Statsråd Sandra Borch og første vara Maren Sætervik Rognskog

Landbruksministeren ønsket gjennom møtet å bli bedre kjent med aktører i hestesporten og norsk hestenæring og få innsikt i de muligheter og utfordringer de ulike organisasjonene opplever.

Nestleder Stein Bentstuen og førstevara Maren Rognskog var utsendinger til møtet på vegne av LD. Hver organisasjon var invitert til å holde et innlegg på fem minutter – og alle de nasjonale hesterasene brukte sin tilmålte tid på en god måte. Utsendingene opplevde at det var en «samlet» hestenæring som møttes i dag for å kaste lys over de utfordringer vi står ovenfor. Være seg sport eller avlsarbeid.

Vi berømmer LMD og statsråden for initiativet og takker så mye for invitasjonene til å delta. Nå håper vi at Sandra Borch fortsetter å ta tittelen som Norges «hesteminister» på alvor og at det vises handlingskraft for å bedre rammevilkårene for norsk hestesport og hestenæring.

Presentasjonen nestleder Stein og første vara Maren viste frem, i tillegg til noen velvagte ord, ligger under og kan sees av de som ønsker.