Har du rapportert inn bedekning på din hoppe?

Under årets høstmøte på Hamar var et av punktene «prøver av dølahesten fruktbarhetsprosjektet». Her kommer det frem manglende rapportering av resultatet på bedekninger som gir et feil bilde på fruktbarhet hos hoppene i populasjonen.

Vi håper at både hoppe- og hingsteeiere kan ta en sjekk på vedlagt liste for å så om nettopp du har glemt å registrere resultatet etter bedekningen 2020. Dette er viktig dokumentasjon for prosjektet og rasen i sin helhet.

Registreringen gjøres enkelt her: https://sportords.rikstoto.no/ords/f?p=111:1:21391204651646:::::

Under finner du en enkel oppskrift på hvordan du kan fullføre registreringen om du skulle ha problemer med det: