Hoppekvoter 2024

Hoppekvotene for 2024 er beregnet og klare. Det er gjort noen endringer under «unntak og dispensasjon», ellers så er det likt som forgående år.

Underlag for fastsetting og kriterier for kvoter står i dokumentet. For spørsmål utover dette ber vi om det rettes til avlsutvalget: avl@dolahesten.no