Kjære hingsteeier!

Aktivitetsutvalget og styret i Landslaget for Dølahest ønsker igjen å invitere eldre premierte hingster til presentasjon og visning for hånd eller i bruk, under pausen i hingsteutstillingen 2023!


Formålet er å vise publikum gode voksne brukshingster, samt gi hingsteeierne mulighet til å vise frem sin hingst på ønsket måte!

De kan vises for hånd, i redskap, i kjøring eller ridning- hva enn som du ønsker å fremheve av gode egenskaper ved din hingst!

Etterspørselen etter gode brukshester er stadig økende og et aktuelt ettermarked for en avlshingst, benytt derfor sjansen til å vis frem hingsten din!
Hingsten kan selvsagt meldes til utstillingen også- dette gjøres da på vanlig måte via nhest.no

For planlegging ønsker vi at interesse meldes innen 15.2 til aktivitet@dolahesten.no
Vi gleder oss til å se akkurat DIN hingst!